VR: Ögonspårning via sonar

Ögonspårning via sonar

”Den teknik som inte går framåt går bakåt” – Theodore Roosevelt

Virtual Reality (VR) har revolutionerat sättet vi upplever digitala världar på och öppnat upp för en mängd nya möjligheter. Ny teknik och innovation inom VR fortsätter att förändra landskapet och skapa spännande upplevelser för användarna. En av de senaste utvecklingarna inom VR är användningen av sonarteknik för att spåra ögonrörelser.

Forskare vid Cornell University i New York har utvecklat en prototyp av en sonarliknande teknik för VR-headset som kan ersätta kameror för att spåra ögonrörelser. Istället för kameror använder tekniken små högtalare som sänder ut ljud för varje öga vid frekvenser över 18 kHz. Genom att rikta ljudet mot ansiktet och sedan fånga upp det med mikrofoner på headsetets sidor kan en algoritm, kallad GazeTrak, tolka dessa ljudvågor för att bestämma användarens blickriktning.

Fördelar med ögonspårning i VR

Ögonspårning är en viktig teknik inom Virtual Reality och erbjuder flera fördelar. Med hjälp av ögonspårning kan du enkelt navigera i VR-miljöer genom att helt enkelt titta på specifika punkter. Detta gör det möjligt att smidigt utforska och interagera med virtuella objekt och menyer utan att behöva använda handkontroller eller knappar. Dessutom kan ögonspårning göra det möjligt att göra ögonkontakt med andra virtuella avatars, vilket skapar en mer realistisk och engagerande social interaktion i VR-världen.

En annan fördel med ögonspårning är att det möjliggör adaptiv rendering. Det innebär att VR-headsetet kan fokusera på att rendera den del av miljön som du tittar på med hög detaljnivå, samtidigt som den perifera delen av synfältet renderas med lägre detaljnivå. Detta hjälper till att spara på GPU-resurser och ger en mer realistisk och immersiv upplevelse samtidigt som det minskar belastningen på VR-headsets hårdvara.

En intressant applikation av ögonspårning är inom VR-spel, där du kan styra spelet enbart med dina ögon. Ett exempel på detta är spelet ”Before Your Eyes”, där handlingen framåtskrider baserat på vart du tittar. Detta ger en mer interaktiv och intuitiv upplevelse, där dina ögonrörelser blir en naturlig del av spelets kontrollsystem.

Ögonspårning möjliggör enklare och mer naturlig interaktion i Virtual Reality, vilket öppnar upp för nya användningsområden och upplevelser.

Det är troligt att ögonspårning kommer att bli en standardteknik inom VR eftersom det ger användare en ännu mer realistisk och engagerande upplevelse. Med fortsatt teknikutveckling kan vi förvänta oss ännu mer exakta och responsiva ögonspårningssystem som förbättrar användarupplevelsen och öppnar upp för ännu mer kreativa användningsområden inom Virtual Reality.

Att kunna följa användarens ögonrörelser i Virtual Reality erbjuder flera fördelar, inklusive smidig navigering, adaptiv rendering och innovativa styrmöjligheter. Med tanke på dessa fördelar är det inte förvånande att ögonspårning blir allt mer förekommande inom VR-teknologin.

Utmaningar med sonarbaserad ögonspårning i VR

Trots de fördelar som sonarbaserad ögonspårning via sonar erbjuder, finns det även utmaningar som måste övervinnas. En betydande utmaning är att AI-modellen i GazeTrak måste tränas individuellt för varje användare eftersom ögats form varierar från person till person. Det innebär att tillräckligt med data måste samlas in för att skapa en universell modell, vilket kan försvåra kommersialiseringen av sonarbaserad ögonspårning.

Det är också viktigt att notera att sonarbaserad ögonspårning inte är lika noggrann som kamerabaserade system. Exakt ögonspårning är avgörande för en riktigt bra VR-upplevelse, och sonarbaserade metoder kan ha begränsningar när det gäller precision och noggrannhet.

”Utmaningen med sonarbaserad ögonspårning är att skapa en AI-modell som kan anpassas till varje användares ögonform och samtidigt ge tillräckligt med noggrannhet för en bra VR-upplevelse.”

Trots dessa utmaningar är sonarbaserad ögonspårning ändå en lovande teknik för VR. Forskning och innovation fortsätter inom området, och det är möjligt att framtida lösningar kan övervinna dessa utmaningar för att göra sonarbaserad ögonspårning ännu mer effektiv och användarvänlig.

Table: Jämförelse mellan sonarbaserad ögonspårning och kamerabaserad ögonspårning

Sonarbaserad ögonspårning Kamerabaserad ögonspårning
Mindre noggrannhet Hög noggrannhet
Minder beräkningskrav Högre beräkningskrav
Lägre strömförbrukning Högre strömförbrukning

Bild: sonarbaserad ögonspårning i VR

Marknadsledande företags syn på ögonspårning i VR

Marknadsledande VR-företag som Meta har noggrant övervägt implementeringen av ögonspårning i sina VR-headset. För närvarande inkluderar inte Meta ögonspårning i sina nuvarande Quest 3-mobila VR-headset på grund av flera faktorer såsom tillverkningskostnader, vikt och beräkningskrav. Det kan vara utmanande att integrera ögonspårningstekniken i ett mobil VR-headset utan att kompromissa med andra viktiga funktioner.

Trots detta har Meta valt att implementera ögonspårning i det senaste Meta Quest Pro-headsetet. Andrew Bosworth, Chief Technology Officer (CTO) på Meta, är optimistisk inför framtiden och tror att ögonspårning kommer att bli en standardteknik inom VR. Han påpekar emellertid att det finns utmaningar som måste övervinnas för att göra ögonspårning till en standardfunktion i alla VR-headset.

Bosworth betonar vikten av att hitta en balans mellan prestanda, kostnad och användarupplevelse. Han poängterar att ögonspårningstekniken fortfarande utvecklas och att det finns utrymme för innovation och förbättringar. Meta kommer sannolikt att fortsätta utforska och utvärdera möjligheterna att inkludera ögonspårning i kommande VR-headset för att erbjuda en ännu mer interaktiv och realistisk VR-upplevelse för användarna.

ögonspårning i VR

Framtiden för ögonspårning i VR

Framtiden för ögonspårning i VR är lovande trots de utmaningar som finns. Teknikutvecklingen inom området fortgår och forskare arbetar ständigt för att förbättra precisionen, kostnadseffektiviteten och användarvänligheten. För närvarande har sonарbaserad ögonspårning visat sig vara mycket noggrann för de flesta VR-applikationer. Men det finns utrymme för ytterligare innovation och forskning för att fortsätta förbättra prestandan.

I takt med att teknologin mognar och blir mer tillgänglig för konsumenter, förväntas ögonspårning bli en standardfunktion i framtida VR-headset. Detta kommer att medföra en rad fördelar för användarna och bidra till en ännu mer interaktiv och realistisk VR-upplevelse.

Genom att implementera ögonspårning i VR-headset kan användare få en mer sömlös och intuitiv interaktion med virtuella miljöer. Navigering och kontroll i VR kommer att bli mer naturligt genom möjligheten att bara titta på objekt eller platser för att välja dem. Dessutom kan ögonspårning öka känslan av närvaro och närhet i virtuella möten genom att möjliggöra ögonkontakt med andra avatarer.

Den fortsatta teknikutvecklingen inom ögonspårning kommer också att bidra till förbättrad rendering i VR. Genom att exakt följa användarens blick kan VR-applikationer ge en mer detaljerad representation av det område som användaren fokuserar på, samtidigt som den mindre detaljerade representationen i periferin minskar belastningen på VR-systemets beräkningskraft. Detta kan leda till effektivare prestanda och ökad realism i virtuella miljöer.

Bilden nedan visar en visualisering av hur ögonspårning kan förbättra VR-upplevelsen genom att fokusera renderingen i det område användaren tittar på.

Sammanfattningsvis kan vi förvänta oss att ögonspårning blir en integrerad och standardiserad teknik inom VR i framtiden. Genom att fortsätta utveckla och förbättra tekniken kommer vi att kunna skapa mer immersiva och engagerande VR-upplevelser för användarna.

Sammanfattning

Ögonspårning via sonar är en banbrytande teknik för VR-headset som revolutionerar sättet vi följer ögonrörelser utan att använda kameror. Istället använder denna teknik små högtalare och mikrofoner för att tolka ljudvågor och bestämma användarens fokus och blickriktning. Med sonarbaserad ögonspårning får vi inte bara en mer strömsnål och integritetsvänlig lösning, utan även VR-headset som är lättare och smidigare att bära på.

Medan sonarbaserad ögonspårning har flera fördelar, står vi också inför utmaningar. AI-modellen i systemet måste tränas separat för varje användare på grund av individuella variationer i ögonens form. Detta kan begränsa teknikens kommersialisering. Dessutom är sonarbaserad ögonspårning inte lika exakt som kamerabaserade system, vilket kan påverka VR-upplevelsens precision och kvalitet.

Trots dessa utmaningar förväntas sonarbaserad ögonspårning bli en standardfunktion i framtida VR-headset. Forskning och teknikutveckling inom området drivs framåt för att förbättra noggrannheten och användarvänligheten ytterligare. I framtiden kan vi förvänta oss ännu mer exakta och intuitiva VR-upplevelser genom sonarbaserad ögonspårning, vilket leder oss in i en spännande framtid med ännu mer imponerande virtuella världar att utforska.

FAQ

Vilka fördelar erbjuder ögonspårning i Virtual Reality?

Ögonspårning i VR möjliggör navigering i menyer genom att användare tittar på specifika punkter och gör ögonkontakt med andra avatarer. Tekniken ger en detaljerad representation av det område som användaren tittar på och en mindre detaljerad representation i periferin. Dessutom möjliggör ögonspårning innovativa styrmöjligheter.

Vad är utmaningarna med sonarbaserad ögonspårning i VR?

En stor utmaning är att AI-modellen måste tränas separat för varje användare på grund av variationer i ögats form. Detta försvårar kommersialiseringen av sonarbaserad ögonspårning. Dessutom är den inte lika noggrann som kamerabaserade system.

Har marknadsledande företag inkluderat ögonspårning i sina VR-headset?

VR-företaget Meta har ännu inte inkluderat ögonspårning i sina Quest 3-mobila VR-headset på grund av tillverkningskostnader, vikt och krav på beräkningskraft. Dock har de implementerat ögonspårning i Meta Quest Pro.

Vad är framtiden för ögonspårning i VR?

Framtiden för ögonspårning i VR är lovande. Tekniken fortsätter att utvecklas för att bli mer exakt, kostnadseffektiv och användarvänlig. Sonarbaserad ögonspårning kan förbättras genom vidare innovation och forskning för att uppnå ännu högre prestanda.

Vad är sammanfattningen av ögonspårning via sonar i VR?

Sonarbaserad ögonspårning är en ny teknik som ersätter kameror för att spåra ögonrörelser. Den har fördelar som lägre strömförbrukning, mer integritet och minskad vikt för headseten. Utmaningar inkluderar behovet av att träna AI-modellen separat för varje användare och att den inte är lika noggrann som kamerabaserade system. Trots detta förväntas ögonspårning bli en standardfunktion i framtida VR-headset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.